Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Design en digitale cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Een goed bewaard, ontsloten en toegankelijk geheugen is een randvoorwaarde voor de ontwerpdisciplines om te kunnen beantwoorden aan de taak die zij in onze cultuur en samenleving toebedeeld krijgen. Hiervoor het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van onder andere erfgoedinstellingen, waaronder Het Nieuwe Instituut, kennis-en onderzoeksinstellingen en individuele archiefhouders gericht op Nederlands ontwerperfgoed.

Het NADD werkt aan een toegankelijk geheugen voor de design en digitale cultuur. Het bundelt de kennis en kracht van erfgoedinstellingen, musea, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, ontwerpers, overheden en andere partners. Ook legt het netwerk een stevige basis voor het delen van inzichten en ervaringen en voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. 

Het netwerk gaat uit van het verbindende vermogen van de individuele partners en de specialistische kennis bij verschillende partijen. Het zet daarnaast in op het zichtbaar maken en versterken van de bestaande programmering en publieksactiviteiten van alle netwerkpartners; waar nodig levert het netwerk een bijdrage door het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende programma’s. 

Actueel

Een terugblik op 2022

NADD jaarverslag

Het tweede jaar van NADD stond in het teken van het vergroten van de zichtbaarheid: van het netwerk zelf en van de grote variatie aan ontwerp- en digitale cultuur archieven. Door te blijven vertellen en tonen hoe bijzonder de archieven zijn, welke kennis erin verborgen ligt, hoe ontwerpers deze hebben opgebouwd en wat er voor nodig is om ze te bewaren, hoopt NADD bij te dragen aan een duurzame oplossing en de bestuurlijk-politieke agendering hiervan. In dit jaarverslag vind je een greep uit het afgelopen jaar.

Archives at Risk

NADD op Dutch Design Week 2022

Dit jaar op Dutch Design Week: de tentoonstelling Archives at Risk. Aan de hand van een aantal bedreigde archieven adresseert de presentatie het belang van een toegankelijk en goed bewaard Nederlands ontwerpgeheugen.

Preserving Experience

Verslag kennissessie

Hoe bewaar je – virtuele en echte – geleefde ervaringen? Op 5 oktober organiseerde NADD een kennissessie waarin Eric Kluitenberg (Tactical Media Files), Susanne Neugebauer (Atria) and Zack Lischer-Katz (University of Arizona) aan de hand van praktijkvoorbeelden ingingen op het archiveren van 'levend geheugen'. In het verslag van de kennissessie worden relevante inzichten en strategieën gedeeld.

 

 

Abonneer je op de nieuwsbrief van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Blijf je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Bekijk de meest recente nieuwsbrief hier

NADD Onderzoeksresidentie 2022

Open Oproep

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur nodigt uit tot aanvragen voor een onderzoeksresidentie die plaatsvindt in een periode van drie maanden van september tot en met november 2022. Het residentieprogramma heeft tot doel het potentieel van genetwerkte infrastructuren voor archiefpraktijken in design en digitale cultuur te verkennen.
 

Wat kunnen we leren door deze domeinen te archiveren via gedecentraliseerde structuren? Welke spanningen kunnen zulke benaderingen blootleggen? En welke uitdagingen kunnen ze opleveren?