Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut, in samenwerking met een groot aantal spelers uit het ontwerpveld, is dit jaar gestart met de voorbereidingen voor het vormen van het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Het netwerk stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties op het gebied van design en digitale cultuur, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. De afgelopen maanden hebben een visiegroep en vier werkgroepen – Netwerk en instrumentarium, Methode, Programma en Infrastructuur – gewerkt aan het vormgeven van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

Op woensdag 30 september a.s. komen de werkgroepleden samen om de ontwikkelde kennis met elkaar te delen. Nu, halverwege het proces van het ontwikkelen van het programma en de organisatiestructuur van het netwerk, presenteert iedere werkgroep live de eerste resultaten en schetst een beeld van waar de komende periode naartoe gewerkt zal worden. Een deel van de presentaties is online te volgen. De dag wordt afgesloten met een keynote, die ook via de livestream is te bekijken. 

Presentaties van de visiegroep en de werkgroepen

13.00 - 14.30

Tijdens de bijeenkomst wordt in verschillende presentaties gereflecteerd op de kennis die de visiegroep en werkgroepen de afgelopen maanden ontwikkeld hebben. De visiegroep presenteert haar visiestuk en geeft uitleg over de lange lijnen van het netwerk. De werkgroepen Netwerk en Instrumentarium, Methode, Programma en Infrastructuur geven ieder een overzicht van de eerste uitkomsten. Daarnaast wordt met een vooruitblik duidelijk welke vragen nog beantwoord moeten worden om het activiteitenprogramma voor de nieuwe beleidsperiode te kunnen formuleren.

Keynote Kijk wat ik heb!
Jules Rijssen van Imagine IC

16.30 - 17.10

De werkopvatting van Imagine IC stelt dat erfgoed een proces is dat continu doorloopt. Het gaat niet slechts om het verleden maar ook om het hier en nu: het gaat om erfgoed van ‘actueel samenleven’. Dat betekent niet alleen concreet op zoek gaan naar personen en netwerken die mee kunnen en willen doen aan participatieprojecten maar ook gevoelig zijn voor onzichtbare gezichten en niet-hoorbare stemmen. Daardoor krijgen of eisen ze ook hun plek aan de erfgoedtafel. Jules Rijssen is als verzamelnetwerker verbonden Imagine IC en neemt ons aan de hand van enkele cases mee in het complexe en dynamische proces van meerstemmigheid, erfgoeddemocratie en emotienetwerken.

Aanmelden 

Wil je de presentaties en de keynote via de livestream volgen? Meld je dan hier aan en ontvang per mail instructies voor het digitaal bijwonen van de bijeenkomst.
Let op: visie- en werkgroepleden ontvangen separaat een uitnodiging.

datum
30/09/2020
tijd
13:00 – 17:15
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam