Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze sessie is gericht op professionals bij design- en digitale-cultuurorganisaties die overwegen zelf een bedrijfsarchief te starten. De sprekers van DEN en NDE delen informatie over digitale strategieën rondom archivering en concrete stappen om op pad te gaan met een eigen archief. Bestaande tools en handreikingen worden besproken en uitgelicht in de context van design en digitale cultuur. Na afloop van de presentaties krijgen deelnemers ruimte om vragen te stellen, specifiek met betrekking tot hun eigen praktijk.

Programma

  • 15:00 Introductie van NADD en de kennissesie
  • 15:10 Presentatie Sanneke Huisman en Hanno Lans (LIMA) over ervaringen uit het project Mediakunst op Wikipedia 
  • 15:30 Presentatie Wilbert Helmus (NDE) over tools van NDE
  • 15:40 Presentatie Marcus Cohen (DEN) over Digitale Transformatie 
  • 15:50 Presentatie Guido Jansen (DEN) over het Archiefdoorlichtingstraject
  • 16:00 Vragen en discussie

 

Kennissessies NADD

Om kennisdeling actief te stimuleren in het netwerk en samen nieuwe kennis te ontwikkelen, organiseert het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur het hele jaar door verschillende kennissessies. Kennis over beheer en behoud, het toegankelijk maken van archieven, juridische aspecten, maar ook kwesties zoals toekomstbestendig erfgoed en meerstemmigheid in archieven wordt actief gedeeld en bediscussieerd. Abonneer je op de nieuwsbrief van NADD om op de hoogte te blijven van toekomstige sessies.

DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie

DEN inspireert erfgoedinstellingen om meer te doen met hun digitale collecties via online publieksinteractie en digital storytelling. DEN stimuleert de kunstensector onder andere bij het vinden van een nieuw en diverser publiek en de balans tussen offline en online artistiek werk. Ook besteedt DEN aandacht aan nieuwe digitale businessmodellen.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Door erfgoedinformatie aan elkaar te koppelen, zorgt het tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en biedt het de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Sprekers

Marcus Cohen

Marcus Cohen werkt sinds november 2016 als senior-adviseur bij DEN. Als bouwkundig ingenieur (TU-Delft) benadert Marcus samenwerking als een ontwerpopdracht: er moet wel iets praktisch gebouwd gaan worden. Marcus is dan ook betrokken bij projecten, pilots en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het ontstaan van een sectorbreed open dataplatform voor de (podium)kunsten. Marcus heeft onder andere zitting in de DERA-architectuurraad. Voor DEN bouwt hij zo verder aan kennisdossiers rond linked open data, archivering by design en the I in Archive en aan praktische hulpmiddelen voor de cultuursector. 

Wilbert Helmus

Wilbert Helmus heeft een brede ervaring in het domein van (digitaal) cultureel erfgoed. Momenteel is hij van uit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid actief als netwerkmanager voor het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) In NDE richten organisaties met een focus op erfgoed zich op de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed. Dat doen ze met tools om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren. Eerder werkte Wilbert bij het Rijksmuseum, adviesbureau Reekx, OCW en Fries Msueum // Keramiekmuseum Princessehof.

Sanneke Huisman

Sanneke Huisman is kunsthistoricus en werkt als freelance schrijver, docent en curator met een focus op hedendaagse en digitale kunst. Samen met Marga van Mechelen is ze samensteller en redacteur van A Critical History of Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, Technologies (2019, Jap Sam Books), een publicatie over de geschiedenis van mediakunst in Nederland. Bij LIMA, platform voor mediakunst, initieert en leidt ze diverse projecten en tentoonstellingen.

Guido Jansen

Guido Jansen werkt als freelance projectleider voor DEN aan het archieftraject voor de podiumkunsten. Daarnaast is hij docent bij de opleiding Interactive Performance Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Eerder werkte Guido aan contextprogrammering voor SPRING Performing Arts festival en IMPAKT Festival.

datum
15/06/2021
tijd
15:00 – 16:30
taal
Nederlands
 
locatie

Zoom

toegang

Gratis, registratie verplicht