Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut heeft namens het Netwerk Archieven Design en Digitale cultuur (NADD) aan erfgoedexpert Anja Tollenaar gevraagd om in een artikel te reflecteren op het Archief Van der Valk-Woudstra. Het bureau-archief van interieurontwerpersduo Hendrik Jan van der Valk en Trudy Woudstra (actief van 1973 tot 2019) is illustratief voor de rijkdom die schuilgaat in ontwerpersarchieven die ontheemd of verloren dreigen te raken. Zoals hun praktijk een bron van kennis en inzichten biedt voor toekomstige generaties ontwerpers – bijvoorbeeld op het nu zo actuele gebied van kantoorinrichting – laat de benarde situatie van hun archief zien hoe er gaten dreigen te vallen in het collectieve geheugen van de Nederlandse ontwerpsector.

Het interieurvormgeverskoppel zoekt sinds het afronden van de bureaupraktijk en een verhuizing, onderdak voor het archief. Dit blijkt niet een-twee-drie gevonden. Geen archiefinstelling toont tot nu toe interesse. Er zijn simpelweg geen erfgoedinstellingen bij wie het in het verzamelbeleid past, noch die er nu in kunnen investeren. Daarin staat dit archief niet op zichzelf, het is één van de vele die hier tegenaan lopen.

“Waar blijven de voorbeelden uit de Nederlandse ontwerpgeschiedenis als we ze nodig hebben?”

Ondertussen vraagt de houdbaarheidstermijn steeds sterker om actie. Denk aan het verdwijnen van informatie, beschadiging van archiefstukken, de leeftijd van de archiefvormer. Archieven op papier of digitale dragers liggen te verzuren, verstoffen, bitrot op te lopen en onbruikbaar te worden. Onbekend en onbemind te worden. Kortom, er dreigt een gat te vallen in het netwerk van archiefinformatie, de ontwerpgeschiedenis van Nederland. Gebouwen worden weer aangepast, heringericht, herbestemd of gesloopt. Waar blijven de voorbeelden uit de Nederlandse ontwerpgeschiedenis als we ze nodig hebben?

Het NADD als wegbereider

Aan het NADD is tot doel gesteld om hierin de weg te bereiden. Het mag duidelijk zijn dat dit een veelzijdige en taaie opdracht inhoudt. Zoals benoemd in het Manifest NADD ondersteunen we in dit netwerkverband het toekomstbestendig maken van het erfgoed design en digitale cultuur, door het geheugen van de sector duurzaam en centraal toegankelijk te maken. Het NADD werkt al aan de nodige instrumenten, samenwerkingsverbanden, kennisdeling en zichtbaarheid.

Om de teloorgang van archieven nu een halt toe te roepen moet het vangnet worden uitgerold. De methode voor waardering en selectie moet operationeel worden, zodat we dóór kunnen met het organiseren van het opvangen van archieven design en digitale cultuur. Met structurele middelen voor de samenwerkende erfgoedinstellingen. Zodat archiefinstellingen en musea de depots kunnen openen voor design- en digitale cultuurarchieven. De archieven worden behouden en toegankelijk voor publiek. Het NADD heeft nadrukkelijk geen taak om zelf archieven aan te nemen, het is immers de spin in het web.

Oproep: wie meer wil weten over het archief of interesse heeft om het onder te brengen, neem contact op met het NADD voor een lijst van de inhoud en een biografie van het Archief Van der Valk en Woudstra, bureau voor architektonische vormgeving en interieurarchitektuur.

Anja Tollenaar

Anja Tollenaar is conservator communicatiecultuur bij museum Beeld en Geluid Den Haag. Ze werkte in het verleden onder meer aan het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) en het Nationaal Ontwerp Archief (NOA). Dit waren initiatieven van Het Nieuwe Instituut (ten tijde van het CRVa nog van Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode) en het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Als deskundige op het gebied van design- en digitale-cultuurerfgoed was Tollenaar in 2020 betrokken bij het opstellen van een toetsings- en waarderingskader op grond waarvan het toen net opgerichte NADD archieven kan selecteren voor behoud als Nederlands erfgoed.