Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur presenteert een adviesrapport over de mogelijke rol van design- en digitale-cultuurarchieven in het (ontwerp)onderwijs. Een speciaal samengestelde werkgroep deelt de bevindingen van een onderzoek ten behoeve van een toegankelijk geheugen van design en digitale cultuur voor een nieuwe generatie makers. 

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) heeft als doel een op gebruik – en dus op gebruikers – gerichte benadering van het Nederlandse ontwerperfgoed te bevorderen en wil betekenisvolle en vernieuwende methoden ontwikkelenvoor het omgaan met het collectief geheugen. Het wil onder andere bijdragen aan de vorming van nieuwe generaties ontwerpers en makers. Er werd een werkgroep met experts uit het onderwijsveld opgericht die zich hebben beziggehouden met de vraag hoe het collectieve ontwerp- en digitale-cultuurgeheugen kan bijdragen aan de ontwikkeling van de makers van de toekomst.

“Als ik verder heb gezien, dan is dat door op de schouders van reuzen te gaan staan”. Isaac Newton schreef het al in 1675 in een brief aan zijn collega Robert Hooke. Verder kunnen bouwen op wat er al is, op reeds gedane ontdekkingen, bestaande kennis, mislukkingen en ervaringen zorgt dat men steeds een stukje verder komt dan wanneer het wiel steeds opnieuw uit gevonden moet worden. Zo omschrijft Harold Dartel, een van de deelnemers uit de werkgroep, één van de baten van het gebruik van design- en digitale-cultuurarchieven voor studenten.

De werkgroep benoemde meerdere voordelen voor het gebruik van ontwerp- en designarchieven tijdens de opleiding, zoals de ontwikkeling van het bewustzijn rond de eigen historische positionering, ontwerp- en materiaalbewustzijn, de verbreding van de eigen blik en de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.

Naast de vele baten zijn er ook obstakels die overwonnen moeten worden. De weg naar de archieven is voor zowel de opleiding, de docent, als de student nog hobbelig. Er werd geconstateerd dat ze niet goed weten hoe het archief te benaderen of te doorzoeken. Daarbij werd als een van de obstakels benoemd dat het doen van onderzoek bij studenten vaak digitaal aanvangt en zodoende vaak talig start; met het intypen van een woord of zin in een zoekmachine. Terwijl een ontwerpproces vaak juist niet talig is. Dit maakt het zoeken in archieven voor studenten contra-intuïtief.

Hoe kan dit ondervangen worden? Hoe kan een archief de generatie makers van de toekomst naast informeren blijven inspireren, de nieuwsgierigheid prikkelen en vasthouden? Hoe kan de student beter bediend worden, wat kan NADD op korte termijn betekenen en waar moet het op de lange termijn rekening mee houden? De bevindingen zijn opgeschreven in het adviesrapport “De toekomst mee vormgeven” dat u hier in zijn geheel kunt lezen.

Bekijk hier het rapport.