Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op de V2_website zijn meestal beschrijvingen, essays, korte video-reportages en foto’s van deze en soortgelijke projecten te vinden. Als het coproducties van V2_ waren, dan weet ik, als archiefbeheerder, dat er wellicht nog meer documentatie in het deel van het archief te vinden dat niet via de website is ontsloten. Kun je je op basis daarvan een voorstelling maken van hoe het toen overkwam? Tot op zekere hoogte wel. Wie goed online zoekt, vindt op een avond her en der verspreid op het internet nog wel meer documentatie en context. Zo staat bijvoorbeeld de originele website van CodeZebra nog online. Toch bleef ik op mijn honger zitten, veel blijft onduidelijk, en het is voorstelbaar dat een ontwerper of maker nu nauwelijks kennis heeft van deze ‘voorgeschiedenis’.

Hoe we ervoor zouden kunnen zorgen dat toekomstige generaties kennis kunnen nemen van dit verleden van de digitale cultuur, weten we inmiddels grotendeels. Zoals Gaby Weijers van LIMA onlangs stelde: digitaal archiveren is volwassen geworden, ‘innovative digital infrastructures’. – dus ook het digitaal archiveren van digitale cultuur. Onder andere dankzij het werk van LIMADENNDE, en de inzet van vele instellingen, is er veel kennis over best practices. Er is consensus over standaarden, en er zijn veel gedeelde ideeën over de beste methodes. We weten wat we idealiter zouden willen vastleggen, en we weten ook dat de ideale wereld niet bestaat. Soms is het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van materiaal – vrij eenvoudig, soms is het heel complex. De 3D-projecten die ik noemde zijn waarschijnlijk niet makkelijk opnieuw te tonen – mochten ze al ergens bewaard zijn. Met goede documentatie en inlevingsvermogen kunnen we ons in ieder geval een beeld vormen van wat er toen speelde.

Het is belangrijk dat mensen toegang tot hun verleden houden en elke keer een nieuw verleden kunnen reconstrueren.

Wat mij belangrijk lijkt, is dat mensen toegang houden tot hun eigen verleden, en de mogelijkheid hebben om, iedere keer opnieuw een verleden te reconstrueren voor de toekomst. Dat draait om betekenis en begrip voor het nu, om een positieve vervreemding. Om zo’n levende omgang met het archief door mensen mogelijk te maken, moet je wel toegang hebben tot materiaal. Materiaal dat aanzet tot studie, nadenken, dat uitdaagt om een nieuw verhaal te vertellen, of waarmee je een spannende (online) tentoonstelling kunt maken. Daarom is het zo belangrijk dat we bij het archiveren oog hebben voor de verscheidenheid aan praktijken, niet alleen de succesvolle hoogtepunten bewaren, maar ook wat er zich in de marges afspeelde, wat mislukte, en ook wat zo gewoon was dat het de moeite van het bewaren eerst niet waard lijkt. We moeten terug kunnen kijken, naar wat eerder bedacht, ontworpen en gemaakt is. Niet alleen wat ingang heeft gevonden, en onderdeel geworden is van onze cultuur, maar ook dat wat in de loop van de tijd vergeten is.

Arie Altena 

Arie Altena werkt als websiteredacteur voor V2_Lab voor de instabiele media, in Rotterdam. Hij beheert het archief van V2_ dat teruggaat tot 1981, en documentatie bevat van alle events van V2_, waaronder ook de Dutch Electronic Art Festivals. Het archief biedt, vanuit het perspectief van V2_, zicht op de ontwikkeling van de digitale cultuur in de afgelopen 40 jaar. Een groot deel van het materiaal is publiek toegankelijk op de website van V2_: www.v2.nl (en www.v2.nl/archive).