Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Archives at Risk bouwt voort op de vraagstelling achter het Speculatief Design Archief, een tentoonstelling (september 2018 – maart 2019) waarmee Het Nieuwe Instituut mogelijke benaderingen en invullingen van een tot nog toe ontbrekende centraal georganiseerde nationale designcollectie onderzocht en in beeld bracht. Het leidde uiteindelijk tot de oprichting en ondersteuning van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur dat, om de relatie tussen ontwerp en maatschappelijke vernieuwing zichtbaar te maken, werkt aan de toegankelijkheid en zichtbaarheid van designerfgoed dat over Nederland verspreid is. In de presentatie Archives at Risk staat nu de pijn van het verdwijnen van archieven centraal. Wat bij kunst en architectuur niet ter discussie staat, lijkt bij ontwerp nog altijd onbeslist: de waarde ervan als Nederlands erfgoed.

Er worden vijf ontwerpersarchieven getoond aan de hand van foto’s, objecten en interviews. Onder hen industrieel ontwerper Emile Truijen (van wie het archief in afwachting van een formeel onderkomen vooralsnog wordt bewaard door de erven), grafisch vormgever Lies Ros (die leeft in haar eigen ontwerparchief en verzameling), industrieel ontwerper Hella Jongerius (die delen van haar goed verzorgde archief naar het buitenland ziet gaan gaan nu een Nederlandse optie uitblijft), textielkunstenaars Jason Page & Karen Huang (die werken en leven met het archief van textielkunstenaar Elma Beks) en textielontwerper Borre Akkersdijk (die in zijn praktijk een digitaal archief behandelt als gedeelde bron). 

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Podcast Archives at Risk

Wat moet er met de archieven van designers gebeuren? Wat wordt er wel voor de toekomst bewaard – en wat niet? In de podcast Archives at Risk gaat Annemartine van Kesteren, conservator bij museum Boijmans Van Beuningen, in gesprek met ontwerpers en erven. 

Opening en How to archive better

De opening van Archives at Risk is gevierd met een bijeenkomst op de eerste dag van Dutch Design Week 2022, op 22 oktober. Verder vond er op 25 oktober een publieksevenement plaats in het Philips' Toneel: How to archive better, een crash course voor ontwerpers en instellingen die een begin willen maken met hun archieven en op zoek zijn naar praktische tips, verhalen uit de praktijk en inspirerende voorbeelden van onder meer Guido Jansen (projectleider Het Archieftraject), ontwerper Borre Akkersdijk, Wendy Plomp van Dutch Invertuals en Nico Thöne van EKWC.

Over Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD)

Omdat er in Nederland niet één centrale organisatie is die zich ontfermt over het ontwerperfgoed, is in 2021 het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) gestart. Binnen het netwerk vindt kennisdeling rondom archiveren plaats, worden ontwerparchieven zichtbaar gemaakt en wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur om de verspreide archieven toegankelijk te maken. Het doel hiervan is enerzijds om het belang van dit erfgoed voor de samenleving te tonen en anderzijds om een meer duurzame oplossing te vinden voor het beheer en behoud van deze archieven.

NADD bestaat uit 40 partners: grote en kleine erfgoedinstellingen die archieven beheren, ontwerpers, beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen en experts op het gebied van ontwerp. Het Nieuwe Instituut is coördinator van het Netwerk.