Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Open oproep

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur streeft naar een duurzame en toegankelijke aanpak van de archivering van design en digitaal cultureel erfgoed in de Nederlandse context. In de praktijk ontberen deze velden systematische archiveringsinspanningen. Kennis en expertise in deze domeinen, evenals het archiefmateriaal zelf, is versnipperd. Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur, opgericht als een partnerschap, hanteert een gedecentraliseerde aanpak om dit probleem aan te pakken.

Dit Research Residency-programma nodigt onderzoekers, theoretici, kunstenaars, ontwerpers, ontwikkelaars, archivarissen en anderen met affiniteit voor het vakgebied(en) uit om het potentieel van genetwerkte infrastructuren voor archiefpraktijken in design en digitale cultuur, kritisch te onderzoeken.

Wat kunnen we leren door deze domeinen te archiveren via gedecentraliseerde structuren? Welke spanningen kunnen zulke benaderingen blootleggen? En welke uitdagingen kunnen ze opleveren?

Uitgaande van deze vragen, vraagt ​​deze residency aan aanvragers om ‘het archief’ te zien als een onderdeel van een gedecentraliseerd systeem en na te denken over manieren waarop het als resultaat kan worden benaderd en gebruikt.

Voorstellen

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur moedigt aanvragen aan van individuen of collectieven die geïnteresseerd zijn in archiefonderzoek. Via het door hen voorgestelde project worden aanvragers uitgenodigd om verbanden te onderzoeken tussen verschillende design- en digitale cultuurarchieven en het materiaal dat erin wordt bewaard.

De voorstellen van de aanvragers moeten betrekking hebben op de kwestie van gedecentraliseerde archiveringspraktijken; wat kunnen we leren door design en digitale cultuur te archiveren via een decentrale aanpak? Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een directe reflectie, of door het verkennen van een methodiek in de praktijk. Van de onderzoekers in residentie wordt niet verwacht dat ze een nieuw archief gaan opzetten.

Om verder te denken dan een centraal punt, worden aanvragers aangemoedigd om onderzoeksvoorstellen te pitchen die betrekking hebben op en gerelateerd zijn aan materiaal uit ten minste twee verschillende archieven of archiefinstellingen.

Ten minste één van de archieven moet worden ondergebracht bij een partnerorganisatie. Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur bestaat uit meer dan 40 partnerorganisaties en individuen, waarvan sommige archieven en collecties hebben. Een overzicht van alle huidige partners is hier te vinden.

De volgende partnerorganisaties kunnen de bewoners toegang en ondersteuning bieden tijdens de de residentieperiode:

Onderzoeksvoorstellen mogen zich uitsluitend richten op een aantal van de archieven van de hierboven genoemde organisaties, maar hoeven daartoe niet beperkt te zijn. Projecten die verbanden leggen met andere archieven – zowel wat betreft affiliatie als wat betreft structuur – zijn welkom en worden aangemoedigd.

Over de onderzoeksresidentie

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur biedt twee onderzoeksresidentie posities aan voor een periode van drie maanden, startend in september 2022. De exacte data zullen na selectie worden afgesproken. Voor elke residentie is een stipendium van 5.000 euro beschikbaar.

Er is geen leeftijdsgrens voor aanvragers. Personen en collectieven uit alle windstreken worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Een curriculum vitae of brieven van aanbeveling worden niet gevraagd. De residenties staan open voor alle academische niveaus in alle disciplines (design en digitale cultuur). Er zal evenveel prioriteit worden gegeven aan personen zonder diploma of institutionele aansluiting zolang ze blijk geven van een hoog niveau van creativiteit, kritisch denken en ander potentieel op hun respectievelijke gebieden.

Onderzoekers in residentie zijn verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen accommodatie. Van de onderzoekers in residentie wordt verlangd dat zij, voor zover de corona maatregelen dit toelaten, archiefonderzoek verrichten als onderdeel van hun project. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan beschikbaarheid bij de geselecteerde archiefinstellingen voor (een deel van) de verblijfsperiode.

Uitkomsten

Aan het einde van de periode van drie maanden wordt de deelnemers gevraagd om de resultaten van hun onderzoek in een publiceerbaar en deelbaar formaat te presenteren. Dit is opzettelijk opengelaten om ruimte te bieden aan de verschillende methodologieën en media die aanvragers kunnen kiezen om mee te werken.

Selectieprocedure

Een voorselectie van de kandidaten zal worden gemaakt door leden van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur team: Tanja Zuijderwijk, Brigitte Jansen, Alexandra Barancová.
Een jury zal vervolgens de twee ingezetenen kiezen. De jury bestaat uit Kirsten Algera (MacGuffin Magazine), Annet Dekker (Universiteit van Amsterdam), Eric Kluitenberg (Tactical Media Files) en Clara Stille-Haardt (Het Nieuwe Instituut).

De leden van de jury hebben toegang tot alle aanvragen en kunnen elk voorstel naar eigen goeddunken toevoegen aan de voorselectielijst. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van hun betrokkenheid bij het thema van de residentie, de diepgang van hun onderzoek, hun eigenheid, hun verband met archiefmateriaal en hun potentieel voor uitwisseling binnen en tussen praktijken op het gebied van erfgoed, design en digitale cultuur.

Vereisten voor inschrijving en uiterste indieningstermijn

Aanvragen kunnen worden ingediend van 17 februari tot 10 april 2022, 23:59 CET.
Stuur uw sollicitatie naar nadd@hetnieuweinstituut.nl. Uw aanvraag moet het volgende omvatten:

 • Een zelfintroductie: video (maximaal 2 minuten) of tekst (maximaal 300 woorden). In het geval van een video, gelieve een link naar het videobestand bij te voegen, samen met de nodige toegangscodes indien van toepassing.
 • Een voorstel voor een onderzoeksproject: tekst (maximaal 500 woorden) en beeldmateriaal (maximaal 10). Vermeld specifieke archieven waarop u zich in uw onderzoeksproject wilt richten. Als een van deze archieven niet bij een van de hierboven genoemde partnerinstellingen is ondergebracht, geef dan aan hoe u toegang denkt te krijgen tot het archief.
 • Een voorgestelde werkkalender en methodologie (maximum 400 woorden).
 • Contactgegevens (volledige naam, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer)

Aanvragen, met inbegrip van al het aanvullende materiaal, moeten worden ingediend als bijlage in de vorm van één PDF-bestand van maximaal vijf bladzijden A4. De bestandsnaam moet uw naam en de titel van het onderzoeksvoorstel bevatten in het formaat: NAAMAANVRAGER_PROJECTTITEL.pdf

Al het ingediende materiaal moet in het Engels of Nederlands zijn. Er zijn geen inschrijvingskosten voor de open oproep.

Meer informatie

Deze open oproep is inmiddels gesloten. Het (Engelstalige) selectieverslag is onderaan deze pagina te downloaden.

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met nadd@hetnieuweinstituut.nl.

FAQ

 • Op hoeveel archieven moet mijn onderzoek zich richten? 
  We moedigen aanvragers aan om materiaal te gebruiken uit ten minste twee verschillende archieven, waarvan er ten minste één moet worden beheerd door een van de partnerorganisaties van het Netwerk Archieven Design and Digital Cultuur. Deze staan hierboven vermeld, onder 'Aanvragen'.
 • Sommige van de hierboven genoemde partnerorganisaties hebben archieven, andere hebben collecties. Is het goed als ik mijn onderzoek richt op een collectie?
  Dat is prima, zolang uw onderzoek ook betrekking heeft op het betreffende of verwante archief.
 • Moet ik in mijn aanvraag uitleggen hoe ik mijn onderzoeksresultaten ga presenteren?
  Nee, uw aanvraag moet zich richten op het formuleren van een onderzoeksonderwerp, methodologie en planning. De vorm en het medium voor de presentatie van uw resultaten kunnen worden ontwikkeld tijdens de residentie, als onderdeel van het onderzoeksproces.
 • Kunnen we een aanvraag indienen als groep of collectief bestaande uit meer dan één persoon?
  Ja, dat is mogelijk. De waarde van het stipendium zal echter gelijk blijven. Per groep moet één aanvraag worden ingediend.