Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ontwerp is overal om ons heen. Ontwerpers en spelers in de digitale cultuur hebben een grote bijdrage geleverd aan ervaringen van schoonheid, gemak, kritiek, welzijn en eveneens aan het signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom is het, in deze snel veranderende tijd, essentieel om zowel terug- als vooruit te kunnen kijken naar wat er eerder al is bedacht, bekritiseerd en ontworpen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Toegankelijkheid en gebruik

Het gebruik van de archieven staat centraal. NADD beoogt dat Nederlandse design- en digitale-cultuurarchieven toegankelijk zijn voor iedereen: instellingen, makers, ontwerpers, theoretici, makers, onderzoekers, studenten, beleidsvormers, en een breed publiek.

  • We verbinden de archieven die over heel Nederland verspreid zijn, zodat deze in de toekomst online toegankelijk zijn en verrijkt kunnen worden met (nieuwe) verhalen en perspectieven. We gaan hierbij uit van de individuele kracht van de partners en hun archieven en verbinden bestaande kennis. We versterken de bestaande programmeringen en publieksactiviteiten en organiseren aanvullende programma’s.
  • NADD sluit aan bij een belangrijke verschuiving in archiefvorming: niet langer staan alleen auteursarchieven centraal, maar ook archiefvorming op basis van maatschappelijke thema’s. Via een thematische, genetwerkte aanpak worden nieuwe verbanden en inzichten ontsloten, die binnen én buiten de ontwerpwereld relevant zijn.

Vernieuwende narratieven

NADD, oftewel de verschillende partners binnen het netwerk, wil een nieuwe blik op het Nederlandse erfgoed van design en digitale cultuur bieden. Daarom gaan we gezamenlijk actief op zoek naar (tot nu toe) niet-hoorbare stemmen, archieven, onzichtbare gezichten, perspectieven en kennis.

  • We gaan uiteenlopende vormen van archieven blootleggen en de gemaakte keuzes die van invloed zijn op ons begrip van de ontwerpgeschiedenis tonen. Met elkaar kunnen we zo ons erfgoed beter doorgronden en (her)interpreteren, en onmiskenbaar komen dan ook ‘blinde vlekken’ naar boven.
  • NADD ondersteunt onderzoek en publieke debatten die op geschiedschrijving en representaties reflecteren. Wij bieden ruimte om initiatieven te laten ontstaan, denk hierbij aan: pilots, presentaties van best practices en debatten over herdefinities van het begrip archief.
  • We ambiëren het onderzoekend vermogen van alle partners te vergroten door archieven te verbinden, en onderzoek en expertise te bundelen. Resulterend in nieuwe waardevolle  verbanden, verhalen en een mogelijke bron voor nieuw werk. Dit zal de waarde van alle  archieven beduidend versterken.

Toekomstbestendig erfgoed

NADD gaat samenwerken om bestaande analoge en digitale tools, technologieën en standaarden beter op elkaar laten aansluiten en ontwikkelt nieuwe tools die archieven beter toegankelijk maakt.

  • NADD volgt op kritische wijze de situatie van ‘bedreigde archieven’. Nu al dreigen belangrijke bronnen uit de pioniersjaren van de digitale cultuur en design onvindbaar te worden of definitief verloren te raken. Wij maken zichtbaar dat er belangrijke kennis verdwijnt.
  • We zetten in op nieuwe technologieën voor duurzaam beheer en betere toegankelijkheid. Door continue vanuit diverse systemen en technologieën te denken zijn wij toekomstbestendig.
  • NADD wil meer bewustwording rondom archiefvorming realiseren en gaat het voor makers, organisaties en instellingen makkelijker maken om zelf een bedrijfsarchief op te zetten.

 

Communicatie Toolkit

Download hier de communicatie toolkit, met daarin onder andere uitleg over het gebruik van het NADD beeldmerk en templates voor versschillende uitingen

 

Activiteitenprogramma Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Lees in het activiteitenprogramma hoe de ambities die het netwerk in 2020 formuleerde de komende jaren vorm zullen krijgen.

Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur

In 2019 realiseerde Het Nieuwe Instituut in samenspraak met een groot aantal spelers uit het veld de Inventarisatie Archieven Design en Digitale cultuur (IADD) in opdracht van Minister Van Engelshoven. Deze opdracht voor de verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur kwam voort uit het Ontwerpadvies van de Raad voor Cultuur, gesprekken van de minister met een aantal stakeholders en een gezamenlijke brief uit het veld, waarvoor BNO/Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers het voortouw nam.

 

Connecting the Archives

Verslag kennisdag Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Op 30 september 2020 werd de kennisdag georganiseerd van het Netwerk van de Archieven Design en Digitale Cultuur. Voor het eerst ontmoetten de werkgroepen elkaar, die samen de kiem van het netwerk vormen. Het afgelopen half jaar zijn ze bezig geweest met een plan dat de weelde aan archieven op het gebied van design en digitale cultuur met elkaar verbindt en ontsluit. De samenstelling, structuur, methodiek en programmering van het netwerk werd gedurende die zes maanden in online sessies besproken.