Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Om vorm te geven aan het toekomstige programma en de organisatiestructuur van de Archieven Design en Digitale Cultuur komen in 2020 verschillende een visiegroep en werkgroepen samen. De opdracht aan de werkgroepen is het bepalen van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

Visiegroep

De visiegroep geeft richting aan het denken over wat erfgoed kan zijn, en de vraag waarom en voor wie dit erfgoed belangrijk is. De visiegroep wordt uitgedaagd voorbij status quo na te denken over de toekomst van het veld op het gebied van erfgoed en innovatie gerelateerd aan de ontwerpende disciplines. Het resultaat van dit proces is een visiedocument waarmee de platformfunctie de komende vier jaar kan worden geladen.

 • Voorzitter: Josien Paulides – Het Nieuwe Instituut
 • Verslaglegging: Gert Staal
 • Chantal Keijsper – Utrechts Archief
 • Timo de Rijk – Design Museum Den Bosch
 • Annet Dekker – Universiteit van Amsterdam
 • Floor van Spaendonck – Bureau Europa
 • Guus Beumer – Het Nieuwe Instituut
 • Wayne Modest – Research Center for Material Culture

Werkgroep 1: Netwerk & instrumentarium

Deze werkgroep brengt de aanwezige kennispartijen en hun expertise in kaart. Ze doet onderzoek naar en ontwikkelt een visie op welke aspecten van archiefvorming decentraal kunnen worden georganiseerd en welke om een centrale benadering vragen. Ze werkt aan actieve uitbreiding van het netwerk met partijen die specifieke kennis en praktijkervaringen inbrengen, zodat de decentrale aanpak en het bijbehorend instrumentarium optimaal worden benut.

 • Wilbert Helmus – NDE, Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Arie Altena – V2_ Lab for the Unstable Media
 • Gaby Wijers – LIMA
 • Tjeerd de Boer – Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Mathieu Lommen – Allard Pierson van de Universiteit van Amsterdam
 • Guus Boekhorst – Textiel Museum

Werkgroep 2: Methode

Deze werkgroep werkt een methode uit voor een gedragen wijze van waarderen en selecteren. Bij de inventarisatie in 2019 zijn vraagtekens geplaatst bij het aanleggen van auteursarchieven. In het digitale domein is het hoe-dan-ook onmogelijk om van de auteur te spreken: het auteurschap is er per definitie meervoudig. En in de recente transformatie van vormgevingssector tekent zich een vergelijkbare tendens tot gedeelde productie af, terwijl thema’s en werkgebieden (opgaven) beslissender zijn geworden dan de individuele signatuur van de ontwerper. De traditionele kunsthistorische (op stijl en maker gebaseerde) benadering van de vakgebieden maakt plaats voor een contextuele interesse. Dat dwingt tot een nieuwe methode van waardering en selectie van relevante of belangrijke archieven, passend bij het fundamenteel veranderlijke karakter van de ontwerpdisciplines.

 • Ton Geerts – RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
 • Nikki Gonnissen – Thonik
 • Kirsten Algera – MacGuffin Magazine
 • Marcus Cohen – DEN, Kennisinstituut cultuur & digitalisering
 • Annemartine van Kesteren – Museum Boijmans Van Beuningen
 • Klaas Kuitenbrouwer – Het Nieuwe Instituut

Werkgroep 3: Programma

De werkgroep programma benadrukt het gebruik van een toekomstig archief voor design en digitale cultuur om zo het belang ervan zichtbaar te maken. Het is niet alleen zaak om archieven in beide domeinen op te sporen en te ontsluiten, maar die ook te onderzoeken en te openbaren. De werkgroep ontwikkelt een voorstel voor waarmee publieke aandacht wordt gegenereerd.

 • Harriët van der Veen – Wim Crouwel Instituut
 • Robert van Rixtel – Louis Kalff Instituut
 • Eric Kluitenberg – Tactical Media Files
 • Manique Hendricks – Zelfstandig, LIMA
 • Michel Langendijk – Zelfstandig

Werkgroep 4: Infrastructuur

Ontwikkelt een visie op de technische en juridische infrastructuur die verbeterd dan wel van de grond af aan ontwikkeld moet worden om een landelijke (centrale - decentrale) archief praktijk op het gebied van design en digitale cultuur te ondersteunen.

 • Tom Demeyer – Waag
 • Paul Keller – Zelfstandig
 • Walter Swagemakers – EYE Filmmuseum
 • Pepijn Lemmens – Het Nieuwe Instituut
 • Enno Meijers – NDE, Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Ramses van Bragt – RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

De werkgroepen vinden plaats van april 2020 tot en met oktober 2020 en worden voorgezeten door Floor van Spaendonck – Bureau Europa.

Lees hier over de voortgang die de werkgroepen de afgelopen maanden gemaakt hebben.