Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

The Evening of the V2_Archive was een online event dat plaatsvond op 20 januari 2022 in V2_Lab for the Unstable Media in Rotterdam. Het evenement vierde het 40-jarig bestaan van V2_, en nam het V2_Archive als uitgangspunt om de ontwikkeling van elektronische kunst en experiment op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij te onderzoeken.

Samen met gastsprekers Lena van Tijen, Katažyna Jankovska, en Alexandra Barancova (namens NADD), presenteerde V2_'s archivaris Arie Altena over de ontwikkeling van elektronische kunst en experiment op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij in de afgelopen 40 jaar, en werd besproken hoe jonge kunstenaars en onderzoekers deze geschiedenis zien. Ook bespraken zij hoe archieven kunnen bijdragen aan een kritische houding ten opzichte van huidige en toekomstige technologische en culturele ontwikkelingen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met NADD en maakt deel uit van een groter programma waarin de geschiedenis van V2_ wordt onderzocht om het 40-jarig bestaan ervan te vieren.