Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Design en digitale cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Een goed bewaard, ontsloten en toegankelijk geheugen is een randvoorwaarde voor de ontwerpdisciplines om te kunnen beantwoorden aan de taak die zij in onze cultuur en samenleving toebedeeld krijgen. Hiervoor het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van onder andere erfgoedinstellingen, waaronder Het Nieuwe Instituut, kennis-en onderzoeksinstellingen en individuele archiefhouders gericht op Nederlands ontwerperfgoed.

Het NADD werkt aan een toegankelijk geheugen voor de design en digitale cultuur. Het bundelt de kennis en kracht van erfgoedinstellingen, musea, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, ontwerpers, overheden en andere partners. Ook legt het netwerk een stevige basis voor het delen van inzichten en ervaringen en voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. 

Het netwerk gaat uit van het verbindende vermogen van de individuele partners en de specialistische kennis bij verschillende partijen. Het zet daarnaast in op het zichtbaar maken en versterken van de bestaande programmering en publieksactiviteiten van alle netwerkpartners; waar nodig levert het netwerk een bijdrage door het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende programma’s. 

Actueel

Op pad naar archiveren

Verslag kennissessie 15 juni

Hoe begin je als een programmagerichte instelling een eigen archief? Welke tools en stappenplannen bestaan hiervoor? Lees het verslag van de kennissessie Op pad naar archiveren, waarin netwerkpartners LIMA, NDE en DEN tips en inzichten delen over hoe je als organisatie jouw gemaakte content op een duurzame manier kan archiveren en toegankelijk kan maken.

 

Abonneer je op de nieuwsbrief van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Blijf je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Bekijk de laatste nieuwsbrief hier