Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Design en digitale cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Een goed bewaard, ontsloten en toegankelijk geheugen is een randvoorwaarde voor de ontwerpdisciplines om te kunnen beantwoorden aan de taak die zij in onze cultuur en samenleving toebedeeld krijgen. Hiervoor het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van onder andere erfgoedinstellingen, waaronder Het Nieuwe Instituut, kennis-en onderzoeksinstellingen en individuele archiefhouders gericht op Nederlands ontwerperfgoed.

Het NADD werkt aan een toegankelijk geheugen voor de design en digitale cultuur. Het bundelt de kennis en kracht van erfgoedinstellingen, musea, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, ontwerpers, overheden en andere partners. Ook legt het netwerk een stevige basis voor het delen van inzichten en ervaringen en voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. 

Het netwerk gaat uit van het verbindende vermogen van de individuele partners en de specialistische kennis bij verschillende partijen. Het zet daarnaast in op het zichtbaar maken en versterken van de bestaande programmering en publieksactiviteiten van alle netwerkpartners; waar nodig levert het netwerk een bijdrage door het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende programma’s. 

Actueel

Lancering Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Op 17 december 2020 werd het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur officieel gelanceerd met een online programma waar onder andere het activiteitenprogramma van het netwerk werd gepresenteerd. Kijk op deze pagina de lancering terug.

 

Een visie op design en digitale cultuur erfgoed

Een groot aantal spelers in het veld heeft sinds het voorjaar van 2020 bijgedragen aan het ontwikkelen van een perspectief op, en een werkwijze voor het beoogde Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. In het visiestuk worden de ambities van het netwerk uiteengezet.