Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onconventionele archieven

Blaisse heeft een lange carrière op het gebied van kunst, design, mode en performance, waardoor haar werk exemplarisch is voor een interdisciplinaire praktijk. Hoewel interdisciplinariteit een vast bestanddeel is van de huidige brede gebieden van design en digitale cultuur, is het minder gebruikelijk als het om bestaande archieven gaat. De opslag en het onderhoud van archieven die niet gemakkelijk binnen de bestaande sectorale scheidslijnen vallen, vormt een uitdaging op institutioneel niveau – bijvoorbeeld door een gebrek aan interne deskundigheid, of van geschikte opslagfaciliteiten. Met andere woorden, het zal steeds belangrijker worden om methoden te bedenken voor het bewaren van archieven die niet helemaal in de bestaande hokjes passen.

In verband hiermee heeft Windhausen erop gewezen dat de vorming van nalatenschappen constitutief is voor de vorming van canons. Het is dus belangrijk dat de nalatenschap van kunstenaars niet vergeten wordt, alleen omdat hun werk moeilijker te beheren en te archiveren is. Het ontwikkelen van toegankelijke instrumenten en het delen van domeinoverschrijdende expertise kan zowel makers als archiefinstellingen helpen om toekomstbestendige stappen in hun eigen workflows op te nemen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het project heeft tot doel meer inzicht te krijgen in dergelijke kwesties door middel van het archief van Maria Blaisse. In de video hierboven wordt een korte blik geworpen op het archiefmateriaal en op enkele van Blaisse’s eigen beweegredenen en zorgen.

Blaisse wordt voor de realisatie van dit project gefinancierd door het Artist Basic programma van het Mondriaanfonds.