Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De website als archief

Voor V2_ is de website de thuisbasis van het archief. De structuur van de website is tegelijk de categorisering. Altena: “De website laat zien wat V2_ doet, heeft gedaan, wat we hebben ontwikkeld en welke informatie erover beschikbaar is. Na eerst met aparte archief- en pr-websites te hebben gewerkt, is uiteindelijk besloten om alles samen te voegen in één website. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige datastructuur, die leidend is voor wat we digitaal archiveren: events, weorkens, personen, organisaties, media, en artikelen.” De keuze voor wat te archiveren en wat niet, is ook bij V2_ onderdeel van het dagelijkse werkproces: “Ik maak in het moment beslissingen wat ik wel en niet archiveer.”

Al rond de eeuwwisseling is besloten dat het archief digitaal is, wat het makkelijk toegankelijk maakt. Altena: “Toen het V2_ archief is ontstaan, is gelijk besloten: het archief is digitaal. Dat is de toekomst en iedereen met een internetverbinding heeft toegang tot het materiaal. Wanneer mensen voor of met V2_ gaan werken, dan is het nu heel fijn dat materiaal onmiddellijk beschikbaar is. Dit zien we tijdens de Summer Residencies, waar kunstenaars in twee maanden een prototype ontwikkelen. In de begeleiding en gesprekken die we met hen voeren, wordt het archief er steeds weer bij betrokken. Hoe diep iemand in het archief wil duiken verschilt per kunstenaar en moment. De één wil de technische tekeningen en voor de ander is een video ter inspiratie voldoende.”

Het analoge archief

Dat het vooral gaat over het digitaal opslaan van informatie betekent overigens niet dat het analoge archief volledig is verdwenen. Het zegt eerder iets over het werkproces dat, in tegenstelling tot de briefwisselingen van vroeger, in toenemende mate digitaal is. Klap: “Ik bewaar meerdere kopieën van eindresultaten. In stellagekasten op de zolder van de studio bewaar ik van boeken drie exemplaren, en van posters twee. Mijn digitale archief is gearchiveerd via Dropbox, wat na afronding van elke opdracht zorgvuldig wordt uitgekamd en heringericht.” Altena vult aan: “Naast de website en interne archiefserver heeft V2_ nog steeds kasten met dozen en mappen met velletjes papier, diskettes en cd-roms. Soms komt het voor dat promovendi hier gebruik van maken voor hun onderzoek, als het digitale archief niet voldoende de diepte ingaat.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Handvatten voor het eigen archief

Wanneer steeds meer ontwerpers en digitale cultuurmakers zelf archieven bij gaan houden, ontstaat het beeld van een gedistribueerd netwerk van archieven. Naast de handvatten die Klap en Altena vanuit hun eigen ervaring geven, biedt de eerder verschenen publicatie ‘Bewaar als... – vuistregels digitaal archiveren’ praktische tips. Verder is archiving by design in opkomst: een methodiek om het werkproces zo in te richten dat archiveren makkelijker wordt.

Tot slot is er in de context van digitale cultuurarchieven het idee van de community of care. Geïnspireerd door academicus Annet Dekker haalde Michel van Dartel, directeur van V2_, het begrip aan in een interview in het kader van de tentoonstelling Speculatiefve Design Archief. Digitale cultuur wordt gekenmerkt door immateriële aspecten als interacties en relaties tussen mensen. Deze aspecten zijn beter te behouden wanneer de gemeenschap die zelf betrokken is geweest bij de ontwikkeling en productie van een werk – en die de passie heeft om het werk in leven te houden – ook zorg draagt voor het behoudt: de community of care.

Opgeteld bieden deze praktische tips en ideeën de handvatten om individueel of in een gemeenschap een archief aan te leggen en hiervoor zorg te dragen. Dit stelt nieuwe generaties ontwerpers en digitale cultuurmakers vervolgens in staat om voort te bouwen op het verleden, doordat ze inzicht krijgen in processen en context die hebben geleid tot inspirerende, iconische werken.

Tekst: Twan Eikelenboom