Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Een van de belangrijkste dillema’s waar het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur voor staat is de manier waarop keuzes gemaakt worden. Niet alleen keuzes over welke technische oplossingen er gebruikt worden maar ook, en met name, over hoe het archief samengesteld en ontsloten gaat worden.

De Actor Network Theory

Een van de deelnemers aan de werkgroepen, Kirsten Algera, hoofdredacteur van MacGuffin Magazine, gaf in de werkgroep ‘Methode’ een presentatie over de Actor Network Theory, die onder andere door socioloog Bruno Latour is ontwikkeld. Aanleiding was een onderzoek in de voorbereidende fase van het netwerk, waarbij gekeken werd naar wat het Premsela, Instituut voor Design en Mode (2003 - 2012) als voorwaarden voor opname in de collectie gebruikte. Dat waren ‘objectieve maatstaven’ als: internationale prijzen, internationale docentschappen, publicaties en natuurlijk vermelding in literatuur, in internationale overzichtswerken en werk in collecties en exposities. Maar het veld heeft zich sindsdien ontwikkeld, dus meer gericht op netwerken, werkproces en andere context, dan op auteurschap. De Actor Network Theory stelt dit aan de orde en benadrukt hierbij het belang van dit perspectief voor met name ontwerparchieven, die voorheen vaak op kunsthistorische leest waren geschoeid. Het is een instrument om relaties tussen ontwerpers, stromingen en maatschappelijke krachten in beeld te brengen, in plaats van alle aandacht op de bovenste regionen van een canon te richten. De Actor Network Theory is meer een conceptueel kader, een manier van kijken, dan een gebruiksklare methode. Het kan een eye-opener zijn om in netwerken te denken, er de actors en de nodes, de knooppunten in aan te geven, als een instrument dat relaties in kaart brengt.

Hotspots

Een andere, praktische, systematiek bij het bepalen van thema’s voor de samenstelling van archieven is het omschrijven van hotspots, maatschappelijke kernmomenten of bewegingen die als thema voor een verzameling bestanden kan fungeren. Het Nationaal Archief ontwikkelde hier richtlijnen voor die bedoeld zijn om orde aan te brengen in het archiveren van actualiteit en die archivarissen een hulpmiddel biedt bij de keuze van het ofwel vernietigen van materiaal ofwel het op te slaan. Voorbeelden van thema’s zijn de MH17 en zeer onlangs Corona in de Corona Collectie.

Het geeft aan dat er bij het kiezen van thema’s diverse opties open liggen. Tegelijkertijd loopt iedereen die een archief samenstelt het risico iets over het hoofd te zien of juist een, vanuit later perspectief, onnodige acquisitie te doen. Maar dat is inherent aan het vak. We weten niet wat de toekomst gaat brengen.

Mousavi: “De thematische aanpak is niet altijd de oplossing voor alles. In de overzichten van de nota Keuzes Maken zie je ook veel cirkels die leeg zijn. Waarom? Dat weten we gewoon niet. Dat komt nog.” 

Tekst: Sam Nemeth