Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ook Lorusso denkt na over toegankelijkheid in de toekomst: “Ik schrijf alles in Markdown, een syntax. Op die manier kan ik mijn teksten als platte tekst bewaren, zodat ik het later altijd weer kan openen en ik niet aan een bepaalde software ben gebonden.” Dit betekent dat er wel een bewustzijn is omtrent het toegankelijk houden van het archief, maar dat dit momenteel tot praktische overwegingen beperkt wordt.

Tijd!

De geïnterviewde ontwerpers en makers zijn dus wel degelijk bezig met hun nalatenschap en archief. Het is echter zo dat ze publicatie van het archief ervaren als een tijdrovende kwestie en dat de beschikbare tijd naar het maken van nieuwe ontwerpen gaat en niet naar het archiveren van werk. Lorusso: "Het bewaren van mijn werk is een kwestie van tijd, ik moet kiezen waar ik mijn tijd in wil investeren, en ik kies ervoor om het in het maken van werk te stoppen." Het kost ook tijd om het definitieve product goed te beschrijven en te fotograferen. Een reden om die tijd te nemen, is dat deze foto’s later weer door de makers zelf gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor nieuwe opdrachten. Zoals uit meerdere interviews naar voren kwam, wordt archiveren met name gezien als tijdrovend. Iets waar alleen tijd voor genomen wordt in perioden dat er minder opdrachten lopen.

Op basis van het onderzoek wordt NADD geadviseerd stappen te ondernemen die leiden tot bewustwording over het belang van hun archief, en de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan. In de vorm van het ontwikkelen van kennis en het opzetten van casestudies samen met ontwerpers en makers. Met deze activiteiten legt NADD een basis voor de toekomst van de archieven binnen de ontwerpsector. Met als doel dat ontwerpers in de toekomst archiveren niet meer ervaren als iets dat erbij komt, maar als iets dat erbij hoort.